Видеоконференция с НОП

Дата мероприятия: 
17.05.2012